În România, Otokar dispune de o reţea de puncte de servicii în măsură să asigure punerea în funcţiune, întreţinerea şi repararea vehiculelor dumneavoastră£.

Protecţia datelor

INFORMAŢII REFERITOARE LA PROTECŢIA DATELOR OTOKAR EUROPE

Prin aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor („RGPD”), Otokar Europe SAS, identificată cu numărul 534 167 796 RCS Pontoise (denumită în continuare „Otokar Europe” şi/sau „noi”), este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Otokar Europe importă şi distribuie, în Franţa şi în Europa, prin intermediul unei reţele de distribuitori, vehicule de transport public Otokar, precum şi piese de schimb pentru aceste vehicule. Otokar Europe autorizează şi îşi obligă distribuitorii, punctele de servicii şi persoanele autorizate să efectueze reparaţii, membri ai reţelei sale (denumiţi în continuare „parteneri Otokar Europe” în absenţa solicitării unei diferenţieri), să ofere ajutor şi servicii clienţi în domenii tehnice şi non-tehnice atât clienţilor actuali, cât şi celor potenţiali. Otokar Europe administrează site-ul web www.otokareurope.com, asigurând totodată promovarea mărcii Otokar în Franţa şi în Europa.

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, partenerii Otokar Europe sunt întreprinderi independente din punct de vedere juridic şi economic de Otokar Europe. Aceştia utilizează marca Otokar în calitate de deţinători de autorizaţie pentru comercializarea de vehicule de transport public, de piese de schimb originale, precum şi de servicii de întreţinere şi de reparaţii sub egida mărcii sus-menţionate.

Otokar Europe este responsabilă de prelucrarea ansamblului datelor dumneavoastră cu caracter personal, care sunt prelucrate prin intermediul site-ului sus-menţionat, al aplicaţiei dumneavoastră MyOtokar, al schimburilor dumneavoastră de informaţii cu Serviciul post-vânzare Otokar (denumit aici, în mod colectiv, „Serviciul clienţi” al Otokar Europe) şi în cadrul acţiunilor de marketing direct pe cale electronică sau poştală.

Otokar Europe poate, de asemenea, să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt transferate de partenerii Otokar, în conformitate cu cerinţele legale referitoare la protecţia datelor. Partenerii Otokar Europe sunt responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le puneţi la dispoziţia acestora în cadrul activităţilor comerciale şi serviciului pe care le oferă (reparaţii, întreţinere etc.).

Partenerii Otokar Europe vă prelucrează datele cu caracter personal şi atunci când sunt transferate de Otokar Europe, conform reglementărilor aplicabile. Aceste informaţii referitoare la protecţia datelor descriu, de asemenea, câteva prelucrări efectuate de partenerii Otokar Europe. Totuşi, este posibil ca partenerii Otokar Europe să colecteze alte date cu caracter personal menţionate în propriile documente cu informaţii referitoare la protecţia datelor. Atunci, aveţi dreptul să vă adresaţi acestor parteneri Otokar Europe pentru a afla în ce mod vă utilizează datele cu caracter personal.

Otokar Europe vă colectează şi vă prelucrează datele cu caracter personal în special în următoarele cazuri:

 • - Când ne contactaţi direct (de exemplu, prin intermediul site-ului nostru web, al Serviciului Comercial Otokar Europe), pentru întrebări referitoare la produsele sau serviciile noastre etc.;
 • - Când achiziţionaţi un vehicul Otokar;
 • - Când vă abonaţi la serviciile (aplicaţia MyOtokar etc.) Otokar Europe;
 • - Când solicitaţi informaţii referitoare la vehiculele şi serviciile noastre (de exemplu, trimiterea de broşuri);
 • - Când răspundeţi la acţiunile noastre de marketing (de ex. trimiterea unui e-mail sau unei comunicări a datelor dumneavoastră pe site-ul nostru web (www.otokareurope.com) ;
 • - Când terţi sau parteneri Otokar Europe ne transmit datele dumneavoastră cu caracter personal, conform reglementărilor în vigoare (de exemplu, v-aţi dat consimţământul sau nu v-aţi opus în niciun fel transferului datelor dumneavoastră către Otokar Europe după ce aţi fost informat cu privire la dreptul de a vă opune, în scopul gestionării clienţilor (de ex., pentru a vă identifica în timpul eventualelor contacte cu Serviciul post-vânzare al Otokar Europe);
 • - Când datele referitoare la vehiculul dumneavoastră (inclusiv numărul de şasiu) ne sunt transmise în cadrul serviciilor şi prestărilor de întreţinere/reparaţii la partenerii Otokar Europe;
 • - Când terţii (de exemplu, furnizori de adrese autorizaţi) au dreptul să ne transmită datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri legitime.

Pentru a permite menţinerea la zi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne semnalaţi orice modificare în acest sens, în special acele modificări care privesc datele dumneavoastră de contact.

În continuare vă prezentăm categoriile de date cu caracter personal care pot fi colectate în cadrul diverselor servicii şi canale de contact descrise în informaţiile referitoare la protecţia datelor:

 • - Date de contact: nume, prenume, denumire comercială, adresă, număr de Telefon, adresă de e-mail.
 • - Alte date cu caracter personal: informaţii furnizate de dumneavoastră referitoare, de exemplu, la funcţia dumneavoastră în cadrul firmei dumneavoastră etc.
 • - Date contractuale: de exemplu, numărul de client, numărul contractului, serviciile Otokar furnizate.
 • - Datele de cont online: informaţii de pe conturile dumneavoastră asociate cu MyOtokar, de exemplu.
 • - Utilizarea site-urilor web şi comunicaţiilor: informaţii privind utilizarea site-ului nostru web, mesaje din partea noastră pe care le deschideţi sau le transferaţi, precum şi date colectate cu ajutorul modulelor cookie şi al altor tehnologii de urmărire. Informaţii suplimentare pe această temă sunt disponibile în specificaţiile noastre legale referitoare la politica privind modulele cookie Otokar.
 • - Date despre tranzacţii şi interacţiuni: informaţii referitoare la achiziţionarea de produse şi servicii, interacţiuni cu Serviciul clienţi Otokar Europe (solicitări, reclamaţii), partenerii Otokar Europe şi participările dumneavoastră la studii de calitate şi/sau de satisfacţie.
 • - Utilizarea serviciilor şi aplicaţiilor Otokar: informaţii referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a aplicaţiei Otokar (pe propriul dispozitiv mobil) şi a serviciilor MyOtokar.
 • - Datele tehnice ale vehiculului: datele eventual create şi/sau prelucrate în vehicul.

Otokar Europe vă prelucrează datele numai dacă acest lucru este autorizat printr-o reglementare aplicabilă. Noi prelucrăm datele dumneavoastră conform RGPD, în următoarele cazuri. Vă rugăm să reţineţi că această listă nu este nici exhaustivă, nici definitivă; sunt prezentate doar câteva exemple cu scopul de a menţiona cazurile de utilizare şi tipurile de date care pot fi colectate şi prelucrate.

- Otokar Europe şi partenerii săi, revânzătorii şi punctele de servicii autorizate utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru gestionarea contractelor (de ex. comandă pentru un vehicul, ordin de reparaţie/atelier, abonarea la servicii Otokar) sau a oricărei solicitări din partea dumneavoastră (de ex. ofertă, test). În legătură cu cele din urmă, Otokar Europe vă poate contacta fără consimţământul dumneavoastră, cu scopul de a da curs solicitării dumneavoastră.

- Otokar Europe poate să vă contacteze şi dacă vehiculul dumneavoastră Otokar face obiectul unei campanii tehnice sau de retragere. Când este cazul, în funcţie de importanţa acestor campanii (evitarea unui risc faţă de pasagerii unui vehicul, deteriorarea vehiculului etc.), Otokar Europe va lua legătura cu dumneavoastră fie direct, fie prin intermediul revânzătorilor sau al punctelor de servicii autorizate, utilizând datele de contact pe care le-aţi comunicat pentru a se conforma obligaţiei legale de a furniza informaţii.

- În plus, Otokar Europe poate să vă contacteze în cazuri atent definite, în scopuri de marketing sau comerciale. De exemplu:

 • • în timpul operaţiilor de prospectare comercială (oferte de produse şi de servicii etc.)
 • • în mod personalizat, în funcţie de profilul dumneavoastră de client
 • • în scopul studiilor de satisfacţie
 • • pentru a vă informa cu privire la sfârşitul garanţiei sau al contractului de servicii
 • • pentru a vă propune o ofertă cu privire la vehiculul dumneavoastră (control etc.),
 • • etc.

Otokar Europe se obligă, după caz, să realizeze aceste comunicaţii conform dispoziţiilor legale referitoare la protecţia datelor.

- Otokar Europe asigură, de asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul de a vă oferi o experienţă optimă cu privire la diferitele sale servicii (de exemplu, identificându-vă perfect în toate punctele de contact).

Tipul de date care pot fi colectate şi prelucrate:

 • - Nume şi prenume, denumire comercială, date poştale, adresa de e-mail, număr de Telefon
 • - Revânzător Otokar actual şi/sau preferat;
 • - Numărul de şasiu al vehiculului şi alte caracteristici corespunzătoare;
 • - Date de identificare, mai ales: numărul de client, numărul contractului.
 • -Istoricul clientului, în special: date referitoare la achiziţionarea vehiculului Otokar (model, configuraţie, data achiziţionării, data primei înmatriculări, data bonului de comandă, data livrării, proprietar etc.);
 • - Istoricul campaniilor şi răspunsurilor (programul pentru serviciul clienţi, clienţi actuali şi potenţiali, şi acţiuni de marketing direct);
 • - Participarea la târguri şi/sau evenimente;
 • - Istoricul întrebărilor şi reclamaţiilor adresate Serviciului post-vânzare Otokar Europe.
 • - Datele aplicaţiilor/site-urilor web/reţelelor sociale

Transferul datelor către terţi
Datele dumneavoastră pot fi transferate, cu respectarea deplină a reglementărilor aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, către prestatori de servicii şi parteneri atent selectaţi, cu care cooperăm pentru a vă oferi produse şi servicii. Realizăm acest transfer exclusiv cu respectarea cu stricteţe a condiţiilor de prelucrare de către un operator, prevăzute de RGPD.

Otokar Europe şi, dacă este cazul, operatorii săi parteneri atent selectaţi, aplică mai multe măsuri de siguranţă, precum instrumente de criptare şi de autentificare de înaltă clasă pentru a proteja şi păstra securitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor dumneavoastră. Chiar dacă este imposibilă garantarea securităţii absolute împotriva accesului neautorizat în timpul transferului de date pe internet sau pe un site web, Otokar Europe, prestatorii de servicii şi partenerii săi fac tot posibilul să vă protejeze datele cu caracter personal conform reglementărilor în vigoare referitoare la protecţia datelor, aplicând măsuri de securitate fizică, electronică şi orientată, un proces bazat pe tehnologie de vârf. Noi aplicăm, între altele, următoarele măsuri:

 • Criterii stricte pentru a autoriza accesul la datele dumneavoastră conform principiului „nevoii de cunoaştere” (limitarea la un număr de persoane cât mai mic posibil) şi exclusiv în scopurile prevăzute
 • Transfer de date colectate sub formă criptată în majoritatea cazurilor.
 • Protecţie prin firewall pentru sistemele informatice pentru a le proteja împotriva accesului neautorizat, de exemplu al hackerilor
 • Control permanent al accesului la sistemele informatice pentru a detecta şi a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal.

Dacă primiţi o parolă din partea Otokar Europe sau dacă aţi ales una chiar dumneavoastră pentru a accesa anumite servicii, spaţii de pe site-ul web sau alte portaluri ori aplicaţii oferite de marca noastră, aveţi responsabilitatea de a păstra confidenţială parola şi de a respecta toate aceste proceduri de securitate asupra cărora sunteţi informaţi. Vă rugăm să nu divulgaţi niciodată parola.

Conform articolului 17 din RGPD, vă păstrăm datele doar pe durata necesară scopurilor pentru care sunt prelucrate. În cazul prelucrării datelor în alte scopuri, datele dumneavoastră sunt şterse automat sau păstrate într-un format care nu ne permite să tragem direct concluzii cu privire la identitatea dumneavoastră, de îndată ce ultima sarcină şi ultimul scop specific au fost realizate. Pentru a garanta ştergerea datelor dumneavoastră conform principiului minimizării datelor şi articolului 17 din RGPD, Otokar Europe a creat un concept de ştergere internă. Principiile fundamentale conform cărora acest concept de ştergere prevede ştergerea datelor dumneavoastră sunt descrise în continuare.

Utilizarea în scopul conformităţii cu dispoziţiile contractului
În vederea respectării obligaţiilor contractuale, datele colectate de la dumneavoastră pot fi păstrate pe toată durata contractului şi, în funcţie de natura şi domeniul de aplicare al contractului, pe o perioadă determinată după încetarea contractului, pentru a respecta obligaţiile legale de păstrare aplicabile şi pentru a putea răspunde la orice întrebare sau reclamaţie după încetarea contractului. În plus, anumite contracte de furnizare de produse şi servicii necesită o perioadă de păstrare mai lungă; consultaţi, de asemenea, „Utilizarea în procesul de evaluare a reclamaţiilor”, prezentat mai jos.

Utilizarea în procesul de evaluare a reclamaţiilor
Datele care, conform Otokar Europe, vor fi necesare pentru a evalua şi a evita reclamaţiile împotriva noastră, pentru a declanşa proceduri penale sau pentru a evalua reclamaţiile împotriva dumneavoastră, împotriva noastră sau împotriva terţilor pot fi păstrate de noi pe toată perioada în care pot fi declanşate procedurile corespunzătoare.

Utilizarea pentru serviciul clienţi şi în scopuri de marketing
În cadrul Serviciului clienţi, precum şi în scopuri de prospectare comercială, datele colectate de la dumneavoastră pot fi păstrate timp de 3 ani de la încetarea oricăror relaţii comerciale, cu excepţia cazului în care solicitaţi ştergerea lor şi a cazului în care nicio obligaţie contractuală sau legală de păstrare nu împiedică executarea solicitării respective.

În calitate de persoană interesată de prelucrarea propriilor dumneavoastră date, sunteţi în măsură să exercitaţi anumite drepturi stabilite de RGPD şi de alte reglementări aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, în special următoarele drepturi:

- Dreptul de acces la datele dumneavoastră (RGPD - Art. 15):
Puteţi solicita în orice moment acces la datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate de Otokar Europe. Această informaţie cuprinde categoriile de date pe care le prelucrăm, scopurile pentru care le prelucrăm, originea datelor în cazul în care nu le-am colectat direct de la dumneavoastră şi, dacă este cazul, destinatarii cărora le transmitem datele dumneavoastră. Puteţi primi, la cerere, o copie gratuită a datelor dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a factura orice cerere suplimentară de copie.

- Dreptul la rectificare (RGPD - Art. 16):
Puteţi solicita firmei Otokar Europe să rectifice datele cu caracter personal care vă privesc. Ne angajăm să depunem toate eforturile rezonabile pentru a menţine la zi informaţiile de care dispunem cu privire la dumneavoastră şi le prelucrăm în mod regulat, exact, complet, în funcţie de actualizarea lor şi, în special, pe baza celor mai actuale informaţii de care dispunem.

- Dreptul de a fi uitat (RGPD - Art. 17):
Puteţi solicita ştergerea datelor dumneavoastră de îndată ce sunt îndeplinite condiţiile prealabile legale.

 • • Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • • Vă retrageţi consimţământul, în cazul în care acesta este singurul şi unicul temei juridic pentru prelucrarea datelor,
 • • Vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră şi nu există niciun motiv legitim pentru prelucrare sau vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de prospectare,
 • • Datele au fost prelucrate în mod ilegal.

Cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară:

 • • Pentru a respecta o obligaţie legală care ne impune păstrarea şi prelucrarea datelor dumneavoastră, conform aplicării perioadelor de păstrare prevăzute de reglementările aplicabile,
 • • La constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiţie.
 • • Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, fişiere şi libertăţi, art. 32: dispuneţi, de asemenea, de dreptul de a oferi directive asupra sorţii datelor dumneavoastră cu caracter personal după decesul dumneavoastră.

- Dreptul la limitarea prelucrării (RGPD – Art. 18):
uteţi solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în următoarele cazuri:

 • • Contestaţi valabilitatea datelor. Prelucrarea ulterioară a datelor este limitată în timpul perioadei necesare verificării valabilităţii,
 • • Prelucrarea este ilegală şi refuzaţi ştergerea datelor. Solicitaţi în schimb limitarea utilizării,
 • • Otokar Europe nu mai are nevoie de datele dumneavoastră, dar dumneavoastră aveţi nevoie de ele pentru punerea în aplicare, exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră,
 • • V-aţi opus prelucrării, în timpul verificării cu scopul de a afla dacă motivul legitim urmărit de Otokar Europe prevalează asupra dreptului dumneavoastră.

- Dreptul la portabilitatea datelor (RGPD - Art. 20):
Puteţi obţine ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise unui alt responsabil cu prelucrarea datelor dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Totuşi, acest drept vă este conferit numai dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau este necesar executării contractului. În loc să primiţi o copie a datelor dumneavoastră, puteţi, de asemenea, să solicitaţi firmei Otokar Europe să trimită datele unei alte persoane responsabile, desemnate de dumneavoastră.

- Dreptul la opoziţie (RGPD - Art. 21):
Aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră necesare în scopul intereselor legitime, urmărite de Otokar Europe sau de un terţ din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. În acest caz, noi nu mai prelucrăm datele respective. Această dispoziţie nu se aplică dacă putem demonstra că există un motiv legitim şi imperios pentru prelucrarea datelor în cazul în care prevalează asupra intereselor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

- Soarta datelor dumneavoastră după deces (Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, fişiere şi libertăţi, art. 32):
Aveţi, de asemenea, dreptul de a oferi directive asupra sorţii datelor dumneavoastră cu caracter personal după decesul dumneavoastră.

- Termen-limită de răspuns în urma exercitării drepturilor de mai sus:
Depunem eforturi să răspundem la orice solicitare în termen de 30 de zile.
Totuşi, această perioadă poate fi prelungită din motive legate de complexitatea solicitării dumneavoastră şi de numărul de solicitări.

- Cazul netransmiterii datelor dumneavoastră:
În anumite situaţii, Otokar Europe se poate găsi în imposibilitatea de a vă transmite toate datele dumneavoastră în virtutea unei obligaţii legale.
În cazul în care vom fi nevoiţi să vă respingem solicitarea referitoare la informaţii, vă vom specifica imediat motivul refuzului.

- Apelul la autorităţile competente: Otokar Europe acordă cea mai mare importanţă preocupărilor şi drepturilor dumneavoastră. Totuşi, în cazul în care consideraţi că nu v-am răspuns la reclamaţii, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea administrativă competentă în materie de protecţia datelor cu caracter personal.

Pentru orice întrebare asupra utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteţi contacta Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal:
Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal
Otokar Europe SAS
24 rue du Noyer Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy-en-France